Forrás: I-Gen Pénzügyek

Otthonfelújítási támogatás és otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön

2021-02-02 19:00:00

Otthonfelújítási támogatás és otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön

Avagy: Ha adnak fogadd el, de ne szaladj el akkor se, ha nem!

Szóval itt találjátok a „száraz tényeket” a sokak által várt lakásfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó hitelről! Ha minden igaz, akkor valamilyen kampányunk keretében találtál rá eme remek írásunkra, amelyben már láthattál említést arról, hogy a legfontosabb a Te álmod, célod, ami azonnal megfogalmazódott benned, az itt taglalt friss támogatási forma bejelentését követően! Szóval!

Ha megálmodtad azt a cserépcserét, ha most szedted össze az erőd az alap felázásának kijavítására, ha a napsütésből többet akarsz profitálni a D vitaminnál – ami amúgy most elegedhetetlenül fontos, persze – és a bronzosan pigmentált bőrfelületnél, vagy minden este a megépítendő galéria gondolatával hajtod álomra a fejed, de a lent leírtakban foglalt részletek bármelyike eltántorít a támogatás igénybevételétől, akkor se hezitálj keresni minket, hiszen nekünk a Te álmod megvalósítása a legfontosabb!

Ha a támogatás minden paraméterét tekintve egyezik az elképzeléseiddel, akkor sincs más hátra, mint… Keresni az i-GEN.hu-t!

Mi is az Otthonfelújítási Támogatás? 

2021.01.01-től a gyermeket nevelő családok lakásuk felújítását és a számlák kifizetését követően maximum 3.000.000 forint összegű lakásfelújítási támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól. 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 

Mire lehet a támogatást igénybe venni? 

A támogatás az igénylő(k) lakhelyéül szolgáló ingatlan felújítására kérhető. A támogatható felújítási munkálatokat az 518/2020. (XI.25.) számú, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásról szóló Korm. rendelet tartalmazza. , és kizárólag az alábbi munkálatok finanszírozhatók vele:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, 
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, 
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, 
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, 
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása, 
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése, 
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, 
 • klímaberendezés beépítése, cseréje, 
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, 
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, 
 • a galériaépítést, 
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét, 
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét, 
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, 
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, 
 • a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét, 
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, 
 • kerítés építése, 
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, 
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése, 
 • térburkolat készítése, cseréje, 
 • télikert kialakítása, 
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák, 
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint 
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, 
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. 

Mekkora lehet a támogatás összege? 

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. A támogatás igénylésekor az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban számolható el.

Példák számlabenyújtás alapján kifizethető támogatási összegekre:

Első példa:

 • Felújítás teljes költsége: 6.000.000 Ft
 • Anyagköltség: 4.500.000 Ft
 • Munkadíj: 1.500.000 Ft

Ebben ez esetben a kifizethető támogatás: 3.000.000 Ft.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 - 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg, a kifizethető támogatás 3.000.000 Ft. 

Második példa:

 • Felújítás teljes költsége: 5.000.000 Ft
 • Anyagköltség: 4.000.000 Ft
 • Munkadíj: 1.000.000 Ft

Ebben ez esetben a kifizethető támogatás: 2.000.000 Ft.

A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,- Ft. 

Hogyan igényelhető a támogatás? 

Az igényléshez a Kincsár által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton, vagy a Kormányablakoknál lehet benyújtani. 

Milyen dokumentumokkal kell a támogatást igényelni? 

 • a kivitelezővel 2021.01.01-jén vagy azt követőn kötött vállalkozási szerződést 
 • az anyagköltségekről, és munkadíjakról szóló, kifizetett számlákat számlaösszesítő nyomtatványon összesítve (formanyomtatvány) 
 • a gyermekről szükséges dokumentumokat, és a közös lakóhelyet igazoló lakcímkártyákat 
 • személyi azonosító okmányokat (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) 
 • büntetőjogi felelősség tudatában megtett, magánokirati formában benyújtott, a Kincstár által az igénylőkről és az ingatlanról szóló nyilatkozatokat 
 • osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett használati megállapodást 

Személyi feltételek: 

 • Az igénylő csak cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy lehet. 
 • Nyilatkozik, vagy dokumentummal igazolja, hogy köztartozás mentes, és büntetlen előéletű (házastársak/élettársak esetén mindkét fél). 
 • Nem szerepel negatív információval a Központi Hitelinformációs Rendszerben. 
 • Legalább 1 év folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat(ott), vagy gyermekgondozási díjban részesül(t). 
 • Megfelel az 518/2020 (XI.25.) Korm. rendeletben előírt, az Otthonfelújítási Támogatás igénybevételére jogosító feltételeknek. 

A TÁMOGATÁSHOZ KÖTŐDŐ, TÁMOGATOTT KÖLCSÖN ÖSSZEGE, JELLEMZŐI: 

 • Maximum 6 millió forint igényelhető. 
 • A hitel futamideje 10 év. 
 • A támogatott személy által fizetendő kamat a teljes futamidő alatt 3%, THM: 3,18%. 
 • A kölcsön folyósítását követően 1 éven belül be kell mutatni a felújítás során összegyűjtött számlákat. 
 • Az Otthonfelújítási Támogatás összegét a Kincstár a banknak folyósítja és a bank a támogatást a kölcsön előtörlesztésére fordítja díjmentesen a beékezéstől számított 4 napon belül. k. 
 • Az igénybe vett kölcsön összegére a hitel futamidejével megegyező időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 

(A támogatás összege kormányzati kommunikáció szerint a MÁK-nál 2021.01.04-től igényelhető, a kapcsolódó hitel pedig 02.01-től, de ennek indulásában a különböző bankok közt eltérések lehetnek.)

A további részleteket a 17/2016 (II.10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről tartalmazza. 

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni! Ne tologasd a terveid! Keress minket és szívesen segítünk, ráadásul Neked ez semmibe sem kerül!

Az Otthonfelújítási Támogatás és az Otthonfelújítási Kölcsön Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.